จังหวัดสกลนคร ชวนเที่ยวงาน “ช้อป ฟิน กินเที่ยว @สกลนคร”

จังหวัดสกลนคร ชวนเที่ยวงาน “ช้อป ฟิน กินเที่ยว @สกลนคร” รวบรวมอาหารรสเด็ด ขนมอร่อย และสินค้า OTOP ขึ้นชื่อเมืองสกล

วันที่ 25 ก.ค. 2561 เวลา 16.00 น. ที่บริเวณห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาพังโคน จังหวัดสกลนคร ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน ตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียง เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กิจกรรม ส่งเสริมการจัดจำหน่ายและการตลาด“ช้อป ฟิน กินเที่ยว @สกลนคร” ซึ่งได้กำหนดจัดงาน 2 ครั้ง ครั้งแรกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ก.ค. 2561 ครั้งที่สอง วันที่ 31 ก.ค.-5 ส.ค. 2561

จัดขึ้นโดย สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร โดยมี นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ Otop ของจังหวัดสกลนคร ได้มีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการตลาด กระตุ้นให้ทุกคนเห็นคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องสืบสานให้คงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป

ภายในงานได้รวบรวมสินค้าโอทอป ขึ้นชื่อของจังหวัดสกลนคร ให้ประชาชนได้เลือกซื้อมากมาย อาทิเช่น ไอศกรีมข้าวฮาง แหนมคุกข้าวฮาง ผ้าย้อมครามและผลิตภัณฑ์จากคราม เครื่องจักรสาน ผ้าชนิดต่างๆ ก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ด โรตีแสนอร่อย ขนมเปี๊ยะสารพัดไส้ ผลไม้ตามฤดู ขนม-อาหาร และสินค้าหลากหลายชนิด