สกลนครแห่งคราม!โชว์ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ สู่เครื่องนุ่งห่มแสนเสน่หา

สกลนครแห่งคราม เปิด”มหกรรมมหัศจรรย์ครามสวย ณ อากาศอำนวย”โชว์สินค้าโอทอป 5 ดาว ผ้าครามสกลนคร คุณภาพดีใส่สบาย กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ ผลิตด้วยมือจากต้นครามและผ้าฝ้าย ธรรมชาติล้วนๆ

จังหวัดสกลนครถือเป็น นครแห่งคราม หรือ สกลนครแห่งคราม มีกลุ่มทอผ้าย้อมครามที่มีชื่อเสียงกระจายอยู่เกือบทุกอำเภอ โดยจังหวัดสกลนครก็ได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมคราม  พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพและรักษามาตรฐาน  ส่งผลให้ธุรกิจผ้าย้อมครามเป็นรากฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดอีกชนิดหนึ่ง

มีการจำหน่ายในระดับจังหวัด ระดับประเทศและส่งเสริมการขายสู่ตลาดต่างประเทศอีกด้วย  สร้างรายได้เข้าสู่กลุ่มทอผ้าย้อมครามซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชน เป็นสินค้าโอทอป 5 ดาวของจังหวัดสกลนคร สร้างงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง

โดยที่บ้านโนนจำปา-บ้านถ้ำเต่า ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร  วันนี้จังหวัดสกลนคร ก็ได้จัดงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามภายใต้ชื่องาน”มหกรรมมหัศจรรย์ครามสวย ณ อากาศอำนวย” มีดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน  มีจ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภออากาศอำนวย  นำข้าราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชน ร่วมงาน

รองผจว.สกลนคร ตรวจเยี่ยมนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากครามภายในงานมีการเปิดตลาดผ้าย้อมคราม อ.อากาศอำนวย การแสดงนิทรรศการผ้าย้อมครามสาธิตการทำตั้งแต่การทำหม้อนิล การปั่นฝ้าย  การย้อม การถักทอ จนเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย หลายหลากชนิด อาทิ ผ้าซิ่น ผ้าพันคอ เสื้อผ้า ชุดสุภาพ ชุดไปรเวท ชุดแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า ฯ  เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า มีประกวดการทำอาหารพื้นเมือง การร่วมรับประทานอาหารเย็นแบบท้องถิ่น หรือพาแลง

การเดินแบบแฟชั่นผ้าย้อมคราม สำหรับกลุ่มผ้าย้อมครามบ้านถ้ำเต่า อ.อากาศอำนวย มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ มีเงินหมุนเวียนมากกว่าสิบล้านบาท กลุ่มถ้ำเต่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับกลุ่มวิสาหกิจ และ OTOP 5 ดาว สู่ SMEs มีการร่วมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง และส่งจำหน่ายทั่วประเทศ