มหัศจรรย์! ผ้าคราม จากธรรมชาติ“มูนมังอีสาน”พัฒนาคุณภาพสู่ตลาดโลก

มหัศจรรย์ “ผ้าคราม” ม.ราชภัฎสกลนคร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ จัดงาน BEDO สัญจร 2018 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูนมังอีสาน ฐานทุนทรัพยากร  ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ

ผ้าคราม” ถือเป็นสินค้าโอทอป 5 ดาว ของจังหวัดสกลนคร ที่มีขั้นตอนการทำแบบท้องถิ่น โดยภูมิปัญญาชาวบ้าน  ตั้งแต่การถักทอผ้าฝ้ายขึ้นมาด้วยมือ การทำหม้อนิลจากใบคราม  ผสมเปลือกไม้หลากหลายชนิด การย้อมครามให้ได้สีสันสวยงาม  โดยย่า-ยาย ที่คร่ำหวอดกับการทำผ้าครามมาทั้งชีวิต

ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น รังสรรค์ขึ้นมาเป็นผ้าคราม ที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว  ไม่ระคายเคืองผิว ใส่ได้ทุกโอกาส จังหวัดสกลนครก็ได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน SMEs  สร้างความเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์  และการออกแบบ  เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า  และยอดขายสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างชาติ

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดงานที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ได้เปิดงาน BEDO สัญจร 2018 มูนมังอีสาน และ“มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม” โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการ  ประชาชนและนักศึกษาให้การต้อนรับ  งานดังกล่าวจัดโดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หรือ BEDO ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

BEDO เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับทรัพยากรชีวภาพในชุมชน  ทั้งในรูปแบบสินค้าและการบริการ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 ภายใต้แนวคิด “มูนมังอีสาน ฐานทุนทรัพยากร ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ” งานมหกรรมมูนมังอีสาน “มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม”

นางจุฬารัตน์  นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  กล่าวว่า กิจกรรมภายในงาน  มีการตกแต่งจำลองสภาพชีวิตความเป็นอยู่จาก 6 ชาติพันธุ์  ของจังหวัดสกลนคร  มีการแสดงบ้านทรงโบราณของแต่ละชนเผ่า การสาธิตการทำผ้าย้อมครามจากธรรมชาติ และอีกมากมาย  การถอดแบบความสำเร็จออกนำเสนอให้คนได้ศึกษา ภายใต้ชื่อ “สกลนครโมเดลสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ”  มีการจัดแสดงสวนป่าครอบครัว  และป่าสมุนไพร มีลานเล่นกิจกรรม Workshop

การเพาะต้นครามโดยแบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนนิทรรศการ บูธภาคีเครือข่าย  และส่วนงานเสวนาวิชาการ อนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ การสร้างศูนย์เรียนรู้  การสร้างความเข้มแข็งของ วิสาหกิจชุมชน  และส่งเสริมช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(Geographical. Indication GI) จำนวน 3 รายการ ได้แก่  ผ้าคราม จากธรรมชาติหมากเม่า และน้ำหมากเม่า พร้อมส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ผ้าย้อมคราม

พร้อมเชิญชวนประชาชนที่สนใจศึกษา “การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ” สัมผัสกับผ้าคราม ของสกลนคร สามารถมาศึกษาเรียนรู้ได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 นี้เท่านั้น